بر هر نفسی روح و روانست علی

 

اعجاز زمین و آسمانست علی

 

بر کرسیِ حق نشسته از روز ازل

 

اصلا همه آرامشِ جان هاست علی

 

 

عید بزرگ بندگی و ولایت عید سعید غدیرخم بر شما گرامیان مبارک