«نحوه استعلام وضعیت اعتباری چک های صیادی»

1)دارنده میتواند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به ادرس cbi.ir و ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک های صیادی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شود.

2)با ارسال شناسه 16 رقمی چک صیادی به سامانه پیامکی701701 بانک مرکزی, با عنوان یکی از رنگ های ذیل به پیام دهنده اعلام میشود؛

✓{وضعیت سفید} صادر کننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده و در صورت وجود سابقه چک برگشتی، از آن رفع سوء اثر شده باشد•

✓{وضعیت زرد}صادر کننده چک یک فقره چک برگشتی با حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال دارا میباشد•

✓{وضعیت نارنجی}صادرکننده چک ۲ الی ۴ فقره چک برگشتی با حداکثر مبلغ  ۲۰۰ میلیون ریال صادر کرده باشد•

✓{وضعیت قهوه ای} صادر کننده چک ۵   الی ۱۰  فقره چک برگشتی با حداکثر مبلغ  ۵۰۰  میلیون ریال صادر کرده باشد•

✓{وضعیت قرمز}صادر کننده چک بیش از ۱۰ فقره چک برگشتی با تعهد مالی بیش از  ۵۰۰ میلیون ریال صادر نموده باشد•