هنگامیکه زوجین با توافق در حقوق مالی وسایر مسائل خانوادگی خود مانند حضانت فرزندان و میزان ونحوه ملاقات ایشان توافق بر طلاق وجدائی گرفته اند با ارائه دادخواست طلاق توافقی به دادگاه محل اقامت خود میتوانند تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) بنمایند.
تعداد دریافت: 4 | حجم فایل: 16.56 KB