کمیسیون ماده 100 شهرداری ها، دستور تخریب داده بود. دادخواست نقض رای کمیسیون ماده 100 را دادم و ابتدا درخواست صدور دستور موقت دادم.
تعداد دریافت: 0 | حجم فایل: 190.82 KB