درخواست اجازه ازدواج


برای گرفتن اجازه ازدواج اقدام از طریق عدم باکرگی سریع تره یا شکایت کردن؟
در صورت شکایت به دادگاه هم نیاز به رفتن به پزشکی قانونی هست؟
آیا پدر می تونه از عدم باکرگی شکایت کنه؟

وضعیت: باز (پاسخ رایگان)
مهارت: موارد متفرقه
حوزه قضایی: تهران
5 پاسخ
1,056 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۱۳:۴۰