سفته حسن انجام کار چند برابر قیمت کالا جهت تحویل کالا دادخواست وصول سفته زده شده با تاخیر تادیه بعنوان وصول طلب چگونه از خودم دفاع کنم ؟


بازاریاب شرکتی بودم و شخصی به من مراجعه کرد و اعلام نمود 150 میلیون تومان کالا میخواهم ولی برای تضمین 250 میلیون سفته باید با تاریخ به نام پسرعمویم به من بدهی که اگر کالا شرکت نداد وصول کنم من چون اطمینان داشتم از شرکت به ایشان 250 میلیون سفته طی چند مرحله به ایشان دادم دادم و ایشان 150 میلیون طی چند مرحله به من واریز کرد و من به شرکت واریز کردم ازایشان خواستم که قرارداد با شرکت امضا کند که گفت من در مسافرتم وقت ندارم بعدا انجام می دهم زمان تحویل کالا شد گفت من شهرستانم پیش خودت بماند چند مدت که تاریخ سفته گذشت دادخواست وصول وجهه سفته با خسارت تاخیرتادیه و هزینه وکیل و تامین خواسته سفته نمود که به دادگاه اعلام کردم چک حسن انجام کار بوده و با جلب نظر کارشناس واریز ایشان معلوم می گردد 250 میلیون نبوده و 150 میلیون بوده است و گفتم 3 شاهد مرد دارم که سفته ها حسن انجام کار هست و باید کالا تحویل بگیرد قاضی گفتند شهود در دفتر اسناد رسمی شهادت خود را گواهی امضا کنند که انجام شد و ثبت در دفتر قضایی گردید ولیکن قاضی بدون احضار شاهدین و بدون جلب نظر کارشناس که معلوم می شود ایشان 150 میلیون به من داده است رای به محکومیت اینجانب به پرداخت 250 میلیون و خسارت تاخیر تادیه داده است متاسفانه در زمان رای دادن من یک ماه خارج کشور بوده و زمان شکایت تجدید نظر به پایان رسیده و شکایت تجدید نظر مرا به جهت خارج از موعد رد کرده اند لطفا راهنمایی کنید

وضعیت: باز (پاسخ رایگان)
مهارت: دلایل اثبات دعوی
6 پاسخ
526 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۱:۴۶