سوال من این است ایا از نظر قانون فعالیت من در شرکت از زمان صورتجلسه عمومی غیرقانونی است یا از زمان درج صورتجلسه در روزنامه ؟


تا سال 98 اینجانب مدیر عامل یک شرکت بودم یک مشتری در تاریخ 20 بهمن 1398 پولی را به حساب یکی از همکاران واریز کرد و من در تاریخ 4 اسفند صورتجلسه مجمع عمومی طبق صورتجلسه از از شرکت خارج شدم ولی اداره ثبت شرکتها طول داد و نامه روزنامه را 21 اسفند به اداره ثبت فرستاد شخص مورد نظر به شرکت مراجعه کرده در تاریخ 12 اسفند98 و اصرار به عقد قرارداد کرد و چون هنوز روزنامه نرفته بود مدیرعامل جدید نیامده بود مجبور شدم به ایشان قرارداد و چک تضمین به نام خودم بدهم بالاخره روزنامه در تاریخ 5 فروردین چاپ شد و مدیرعامل جدید شرکت را تحویل گرفت شخص مزبور چک اینجانب را برگه کرد و من به ایشان اظهارنامه فرستادم که با یک حسابرسی مرض الطرفین با هزینه اینجانب مراودات مالی و میزان طلب را مشخص کند ولیکن ایشان خودداری و شکایت کیفری کلاهبرداری کرد که ایشان به من 12 اسفند قرارداد بسته ولی 4 اسفند طبق صورتجلسه خارج شده وسو استفاده از امتیاز کرده است و کلاهبردار است و اینکه اداره ثبت شرکتها گفته بود بدون درج در روزنامه امکان دادن مدارک مهر شده برای تغییر امضا چک ممکن نیست و من مجبور به عقد قرارداد و چک به امضا خود شدم و تا 5 اسفند که روزنامه زده شد مدارک جدید شرکت را اداره ثبت شرکت جهت تغییر امضا دربانک داده است و اعضا جدید شرکت هم از من شکایت نکرده اند چون در جریان فعالیت تا درج روزنامه بوده است است
سوال من این است ایا از نظر قانون فعالیت من در شرکت از زمان صورتجلسه عمومی غیرقانونی است یا از زمان درج صورتجلسه در روزنامه طبق قانون کدام از تاریخها من حق فعالیت ندارم؟
1-تاریخ صورتجلسه مجمع عمومی 4 اسفند 1398
2- تاریخ نامه ثبت به روزنامه 12 اسفند1398
3-تاریخ ثبت روزنامه 5 فروردین 1399

وضعیت: باز (پاسخ رایگان)
مهارت: مدیر عامل
5 پاسخ
305 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۱۱:۴۷