جرائم كيفري قضات سراسر كشور در دادسراي ناحيه 28 تهران (ويژه كاركنان دولت) رسيدگي مي‌شود چگونه باید ثبت کرد


در جرائم انتظامی قضات نحوه ثبت شکایت به دادگستري استان مربوط تحويل و يا از طريق پست سفارشي با رعايت ماده 15 آيين نامه اجرايي به آدرس اين دادسرا ارسال می شود و در ماده 15ایین نامه اجرایی بايد حاوي چه نكاتی باشدبا جزئیات بیان شده است

سوال 1
جرائم ماده 605 قانون مجازات اسلامی (از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا‌ اقدامی کرده باشد) ایاجرائم كيفري قضات در دادسراي ناحيه 28 تهران (ويژه كاركنان دولت) رسيدگي مي‌شود یا دیوان عدالت اداری باید ثبت گردد ؟

سوال 2
اگر ماده 605 قانون مجازات اسلامی در دادسراي ناحيه 28 تهران (ويژه كاركنان دولت) رسيدگي مي‌شود چگونه باید ثبت کرد و حاوی چه نکاتی باشد وهزینه آن باید چگونه پرداخت شود ؟

وضعیت: باز (پاسخ رایگان)
مهارت: تخلفات انتظامی قضات
حوزه قضایی: تهران
6 پاسخ
441 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۰۲:۴۳