زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

دانشجوی دکتری حقوق کیفری
آدرس: اردبیل شریعتی
کدپستی: 5685414587
تلفن: 04533581809
موبایل: 09146925595
پاسخگویی آفلاین حداکثر در 3 ساعت

شما با طرح سوال، "شرایط اشتراک کاربران" را قبول می کنید.

تخصص ها

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد وکلا در دفتر: 1 وکیل
شماره پروانه: 14706
وبلاگ: Sahand_mehdipour