زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

کارشناس حقوق و کارشناس ارشد حقوق جزا و قاضی بازنشسته دادگستری
آدرس: زرقان
کدپستی: 7188844381
تلفن: دفتر وکالت عبدالصمد محمدی م
فکس: 07136231326
پاسخگویی آفلاین حداکثر در 3 ساعت

شما با طرح سوال، "شرایط اشتراک کاربران" را قبول می کنید.

تخصص ها

معاملات

امور حسبی

شرکت

تجاری

جرایم

قاچاق

تعزیرات

زندان - عفو

شهرداری

ثبت

دادرسی

اجرا

متفرقه

بین الملل

مراجع

همه تخصص ها

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تعداد وکلا در دفتر: 1 وکیل
شماره پروانه: 49917
شناسه یاهو: samad188@yahoo.com