زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مدرس دانشگاه کارشناس حقوقی اسبق بانک
پژوهشگر فعال مدنی دارای موسسه میانجیگری کیفری
آدرس: مبارکه خ بسیج
تلفن: ۰۹۱۳۲۳۹۹۸۴۴
موبایل: ۰۹۱۳۲۳۹۹۸۴۴
پاسخگویی آفلاین حداکثر در 3 ساعت

شما با طرح سوال، "شرایط اشتراک کاربران" را قبول می کنید.

تخصص ها

املاک

معاملات

اجاره

ارث - وصیت

شرکت

تجاری

جرایم

زندان - عفو

شهرداری

ثبت

بیمه

کار

اجرا

متفرقه

داوری

همه تخصص ها

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی