زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

از ۱۳۷۴ خبرنگار و کارمند اداره دولتی ---
از ۱۳۷۵ فعالیت به عنوان پژوهشگر ---
از ۱۳۷۹ فعالیت به عنوان مدیر روابط عمومی ، مدیر تحقیق و توسعه و مشاور مدیرعامل در بخش خصوصی ---
از ۱۳۹۴ همکاری با تیم حقوقی ماهان ، از ۱۳۹۹ همکاری با کارگروه صلح و سازش کشور ، از ۱۴۰۰ همکاری با دپارتمان حقوقی و علون قضایی طرح ملی استغال و کارآفرینی
آدرس: رشت ، فاز دو ضیابری ، نرسیده به زیرگذر دانای علی ، روبروی فروشگاه اتکا ، دپارتمان حقوقی و علوم قضایی
تلفن: 09907299363
موبایل: ۰۹۱۲۶۴۳۸۰۱۴
پاسخگویی آفلاین حداکثر در 3 ساعت

شما با طرح سوال، "شرایط اشتراک کاربران" را قبول می کنید.

تخصص ها

تخصصی ثبت نشده است

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی
وب سایت کانون وکلا: ندارم