زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید( تدریس در دانشگاهها و مراکز علمی )
- تدريس متون فقه (1و4) عقود معين در گروه حقوق دانشگاه پيام نور شهركرد
- تدریس حقوق بانکی ( بررسی عقود و قرار داد های بانک ها ) مرکز آموزش بانک ملت استان اصفهان
- تدریس قوانین مربوط به چک در نظام بانکی و حقوقی ایران - مرکز آموزش بانک ملت استان اصفهان
- تدریس مبانی فقهی حقوقی بانکداری اسلامی – مؤسسه عالی بانکداری ایران - واحد اصفهان / مقطع کارشناسی ارشد
- تدریس آیات الاحکام اقتصادی – مؤسسه عالی بانکداری ایران – واحد اصفهان مقطع کارشناسی
- تدریس فقه جزاء – کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی سال تحصیلی 1391 – موسسه صدرا اصفهان دوره فراگیر پیام نور
- تدریس متون فقه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ( مباحث عقود اسلامی ) – دانشگاه آزاد – موسسه عمادی اصفهان
- تدریس جزای عمومی – کارشناسی- دانشگاه میمه اصفهان
- تدریس اصول فقه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال تحصیلی 1391 – موسسه صدرا اصفهان – دوره فراگیر پیام نور
- تدریس اصول فقه مقطع کارشناسی نیمسال اول 1390 – موسسه حکیم اصفهان – فراگیر پیام نور
- تدریس تربیت اسلامی - کارشناسی ارشد علوم تربیتی ( نیمسال اول 1391 ) – موسسه برهان اصفهان – فراگیر پیام نور
- تدریس کلیات فلسفه - مقطع کارشناسی روان شناسی ( نیم سال اول 1391 ) – موسسه برهان اصفهان – فراگیر پیام نور
- تدریس قواعد فقه ( کیفری ) – سال تحصیلی 90/ 91 دانشگاه خوراسگان اصفهان
- تدریس قواعد فقه 1 ( حقوقی) نیمسال اول 1391 – دانشگاه میمه اصفهان
- تدریس متون فقه 3 ( نیمسال اول 1391 ) ( مبحث ارث ) دانشگاه آزاد اسلامی میمه – اصفهان
- تدریس متون فقه 3 ( نیمسال دوم 1391 ) ( مبحث ارث ) دانشگاه آزاد اسلامی میمه – اصفهان
- تدریس متون فقه 4 ( نیمسال اول 1391 ) ( حدود – قصاص – دیات ) دانشگاه میمه اصفهان
- تدریس متون 4 ( نیمسال دوم 1391 ) دانشگاه میمه اصفهان – گروه حقوق
- تدریس متون فقه (1) گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
- تدريس متون فقه (1) و اصول (1و2) در گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجن
- تدريس متون فقه ( عقود معين ) در گروه الهيات دانشگاه پيام نور بروجن
- تدریس اصول فقه 1 و 2 ( نیمسال اول 1391 ) کارشناسی حقوق – دانشگاه میمه اصفهان
- تدریس اصول فقه 1 و 2 ( نیمسال دوم 1391 ) کارشناسی حقوق – دانشگاه میمه اصفهان
- تدریس اصول فقه 2 ( ترم تابستان 1391) دانشگاه میمه
- تدریس متون فقه ( فقه 3) مبحث ارث و وصیت ، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
- تدریس متون فقه ( فقه 2) مبحث نکاح و طلاق ، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
- تدریس متون فقه ( فقه 2) مبحث نکاح و طلاق ، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
- تدریس فقه تطبیقی ( فقه امامیه و اهل سنت ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.
- تدریس آیات الاحکام جزائی – گروه حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
- تدریس درایه الحدیث ، گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
- تدریس علم الحدیث ، گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
- تدريس مباني حقوق اسلامي در گروه الهيات دانشگاه پيام نور شهركرد
- تدريس اصول فقه (1) در گروه حقوق دانشگاه پيام نور شهركرد
- تدريس كليات حقوق در گروه الهيات دانشگاه پيام نور شهركرد
- تدريس اخلاق ( آئين زندگي) دانشگاه آزاد اسلامي واحد فارسان
- تدريس دروس معارف ( انديشه اسلامي ) و اخلاق ( آئين زندگي ) آموزشكده فني و حرفه اي سماء واحد شهركرد
- تدريس مباحث اخلاق و معارف درواحد آموزش وپژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي وابسته به استانداري چ. ب
مسئولیت های پژوهشی
- عضو هیات تحریریه مجله مطالعات علوم سیاسی ، حقوق و فقه ( شیراز )
- عضویت کمیته داوران اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی ( 27 مهر 1393 ) اردبیل

آثارپژوهشی و مقالات
حقوقی فقهی
الف : کتاب ها
- نگارش کتاب محشای اصولی قانون مدنی / چاپ 1393
- نگارش کتاب مجموعه مقالات آیات الاحکام حقوقی و کیفری ، سال انتشار تیر 1392 ، انتشارات نوروزی
- شرح کتاب القصاص مرحوم آیت الله خوئی ( ره ) برای دانشجویان کارشناسی ارشد جرم شناسی و جزا ء - فراگیر پیام نور
- نگارش کتاب اصول و روش های جرم انگاری در حقوق کیفری ایران ( آماده چاپ )
- نگارش کتاب مقایسه آراء قطعی و نهائی در نظام دادرسی ایران ( آماده چاپ )
- نگارش کتاب بررسی تطبیقی جرم قلب سکه در حقوق کیفری ایران و لبنان ( آماده چاپ )
- کتاب شرح فقهي و حقوقي قانون وقف ( با محوریت نظرات حضرت امام خمینی ره در تحریر الوسیله )
- كتاب ترجمه و شرح فقهی حقوقی تبصره المتعلمين علامه حلي عقود معين ( متاجر- اجاره – وكالت )
- نگارش کتاب قواعد فقه کیفری – در دست چاپ
- نگارش کتاب قواعد فقه حقوقی - در دست چاپ
-
ب: مقالات :
- نگارش مقاله رویکرد قانون مجازات اسلامی به استفاده از مسکر ، مجله دادرسی سازمان قضائی نیرو های مسلح ، شماره 102 ، سال هفدهم ، اسفند 1392
- نگارش مقاله بررسی بیع استصناع ( قرار داد سفارش ساخت ) از منظر امامیه و عامه ، فصلنامه تخصصی فقه و تمدن اسلامی ، شماره 23 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
- بررسی فقهی و حقوقی ماده 68 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) چاپ در مجله مدرسه حقوق وابسته به کانون وکلای استان اصفهان ، شماره 54 دی ماه 1389
- قوه قاهره ( فورس ماژور ) و تاثیر آن بر تعهدات در قانون مدنی فرانسه ، مجله مدرسه حقوق وابسته به کانون وکلای استان اصفهان ، شماره 61 مرداد 1390
- نگارش سلسله مباحث آیات الاحکام جزائی و حقوقی جهت چاپ در مجله دادرسی وابسته به سازمان قضائی نیروهای مسلح ج. ا. ا ، از شماره 84 / بهمن 1389
- مقاله جایگاه مستاجر کلی و جزئی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
- نگارش مقاله بررسی حجیت علم قاضی در نظام حقوقی ایران
- تحقیقی پیرامون عمل زنا در قانون مجازات کشور مصر و لبنان
- تجزیه و تحلیل فقهی حقوقی ماده 1043 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
- مقاله بررسی فقهی حقوقی اعمال حقوقی فرد معتاد در فقه امامیه و قانون مدنی
- بررسی فقهی حقوقی جرم قوادی با رویکرد حقوق تطبیقی جزای ایران و لبنان و فرانسه
- مقاله جایگاه اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران و فرانسه
- نگارش مقاله ( بررسي مباني فقهي و حقوقي ارتداد ) با محوریت لایحه مجازات اسلامی
- نگارش مقاله ( آسيب شناسي مجازات حبس در نظام کیفری ایران ) چاپ در مجله دادگستر شماره 33
مقالاتی در باب قواعد فقهی
- مقاله کنکاشی در قاعده اقرار ( اقرار العقلاء علی انفسهم جائز )
- مقاله بررسی فقهی حقوقی قاعده لا رهن الا مقبوضا
- مقاله بررسی فقهی حقوقی قاعده المومنون عند شروطهم
- مقاله بررسی جایگاه قاعده حیازت ( من ملک ) در فقه امامیه و قانون مدنی
مقالات اصولی تطبیقی
- مطالعه تطبیقی مبحث عام و خاص در اصول فقه و نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی
- بررسی مبحث وضع الفاظ در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی
- بررسی جایگاه صحیح و اعم در اصول فقه امامیه
در زمینه معارف دینی
- انجام پروژه ( جایگاه مساجد از منظر مقام معظم رهبری دام عزه ) سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان
- نگارش كتاب زندگينامه عبد الله ابن بکیر (چاپ شده / انتشارات سازمان تبليغات اسلامي قم) چاپ اول ، بهار 1376
- نگارش كتاب ستارگان ادبيات عرب ( قابل استفاده دانشجویان ادبیات عرب و طلاب حوزه های علمیه )
- نگارش كتاب برموج باورها (آماده چاپ)
- نگارش كتاب تعليقي بركتاب تهذيب ا لبلاغه (آماده چاپ) در علوم بلاغی
- كتاب چهل حديث درفضيلت سيد الشهداء (ع) ا ز ديدگاه ا هل سنت
- ترجمه رساله ولایت فقیه آیه الله سید مصطفی خمینی ( ره )
- نگارش مقاله ( خصيصه هاي حكومت اسلامي در انديشه امام خميني )
- نگارش مقاله زندگينامه سعد ا بن عبد الله اشعري (چاپ در ماهنامه كوثر/ مهر/ شماره ،7 ، قم)
- نگارش مقاله زندگينامه روح الله كما لوند/ سفير انقلاب (چاپ در ماهنامه كوثر/ شماره 14 ، قم
- نگارش مقاله زندگينامه محقق قمي صاحب قوانين الاصول (چاپ در ماهنامه كوثر/ شماره 5، قم)
- نگارش مقاله زندگينامه محمد بن قولويه ( چاپ در ماهنامه كوثر/ شماره 5، قم )
- نگارش جزوه آموزشي آداب روابط اجتماعي دراسلام / جهت تدريس در واحد آموزش و پژوهش سازمان مديريت استان چهار محال وبختياري
- تدوين جزوه آموزشي مباني نظري انديشه هاي سياسي حضرت امام خميني(ره) جهت تدريس در واحد آموزش وپژوهش سازمان برنامه و بودجه استان .چ وب
- نگارش مقاله تحقيقي ،جستاري در پديده chat(آسيب شناسي چت)
آدرس: اصفهان

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
وب سایت کانون وکلا: Heidariyan.moshavere.net

طرح سوال و مشاوره

جهت ارسال سوال و مشاوره، [وارد حساب کاربری خود شوید] و یا اگر فاقد حساب کاربری هستید، [ثبت نام کنید]

تخصص ها