زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب وبلاگ ها

عنوان مطلب تاریخ ارسال
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳:۱۳
نمونه تقاضای ممنوع الخروجی از طریق اجرای اسناد رسمی.doc ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۲:۴۲
نمونه برگه اظهارنامه خالی.doc ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۲:۴۱
نمونه برگ اظهار نامه ماليات بر ارث.doc ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۲:۴۱
نمونه برگ (خالی ) اظهار نامه.doc ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۲:۴۰
نمونه استشهادیه مبنی بر حضور در دفترخانه2.doc ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۲:۳۹
نمونه استشهادیه در خصوص حضور در دفترخانه.doc ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۲:۳۸
نمونه استشهادیه برای اخذ گواهی انحصار وراثت.doc ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۲:۳۸
نمونه تقاضای ممنوع الخروجی از طریق اجرای رسمی.doc ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۲:۳۷
نمونه تقاضاي مطالبه اجور از طريق دفتر خانه.doc ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۲:۳۶
نمونه تقاضاي صدور اجراييه جهت وصول اجور و تخليه از طريق دفتر خانه.doc ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۲:۳۶
نمونه برگه استشهادیه جهت اخذ گواهی انحصار وراثت.doc ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۲:۳۶
نمونه اظهارنامه وجه چک بلا محل و خسارت وارده.doc ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۲:۳۵
نمونه اظهارنامه موجر به مستاجر مبنی بر پرداخت اجاره به او اجرت المثل مورد اجاره.doc ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۲:۳۴
نمونه اظهارنامه منع ادامه عملیات ساختمانی.doc ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۲:۳۴
نمونه اظهارنامه مبنی بر دعوت فروشنده به دفترخانه جهت نقل وانتقال مورد معامله.doc ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۲:۳۳
نمونه اظهارنامه عزل وکیل.doc ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۲:۳۲
نمونه اظهارنامه طلبکار برای مدیون مبنی بر مطالبه دین.doc ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۲:۳۲
نمونه اظهارنامه شکایت کیفری به دادگاه نخستین.doc ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۲:۳۱
نمونه اظهارنامه درخواست استرداد دعوي از دادگاه (سقوط دعوي ).doc ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۲:۳۱