🔰 برابر مصوبه دیروز کمیسیون تلفیق علاوه بر پزشکان، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری هم به منظور رصد بهتر گردش مالی آنها مکلف به استفاده از دستگاه کارتخوان شدند.

🔘 محمدعلی پورمختار نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به نشست دیروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: در جلسه دیروز اعضای کمیسیون مصوب کردند که علاوه بر پزشکان، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری نیز مکلف به استفاده از دستگاه کارتخوان هستند.

🔘 وی افزود: در لایحه دولت تنها پزشکان مکلف به استفاده از دستگاه کارتخوان شده بودند که اعضای کمیسیون تلفیق وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری را نیز به این لیست اضافه کردند.

🔘 عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ اظهار داشت:‌ این کار با شفافیت بیشتر در رصد مالی پزشکان، وکلا و کارشناسان دادگستری انجام می‌شود تا شفافیت بیشتری در بحث وصول مالیات را شاهد باشیم.

🔺🔺توضیح تازه های مالیاتی اینکه وکلا و کارشناسان رسمی به موجب فراخوان شهریور ۹۸ سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ ق.م.م و تبصره ۱ ماده مذکور مکلف به نصب ، ثبت و استفاده از پایانه های فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۹ شده بودند .