الزام تنظیم سند


با سلام من یک ماشین پژو از شخصی خریده ام به صورت قولنامه ای - مدارک قرار بوده که بهمن تحویل دهند که متاسفانه گم شده است - متاسفانه بدلیل آشنایی از وی شکایت کردم و دادگاه الزام به دادن مدارک به بنده کرده و می گوید مدارک گم شده است
با توجه به اینکه ماشین به صورت قولنامه ای دست به دست شده و خریدار آخر من هستم صاحب اصلی ماشین در تهران است و می گوید این ماشین از نظر من بدهی ندارد و اما تا سند را نیاوری به نام نمی کنم آیا می توانم با قولنامه ای که فقط از دوستم دارم صاحب اصلی ماشین در تهران را الزام به تنظیم سند و فک پلاک کنم ؟؟؟
ماشین هیچ گونه بدهی یا توقیفی نیست از سال 93 تا کنون

وضعیت: باز (پاسخ رایگان)
مهارت: الزام به تنظیم سند خودرو
2 پاسخ
5,265 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۵:۱۱