تبانی و کتمان داشتن چک از اینجانب و گرفتن قسمتی از کالا و اظهار واریز به اینجانب بیشتر از واریزی واقعی


7 نفر با اینجانب مراوده مالی داشته و با تبانی یکدیگر از من شکایت کلاهبرداری کردند و واریز خودشان و واریز دیگران را بعنوان واریز خودشان مطالبه کردند و داشتن چک از اینجانب را کتمان کردند و حتی گرفتن قسمتی از کالاها از اینجانب را کتمان کردند که باعث شد با یک قرار وثیقه سنگین که بدلیل عجز از تودیع وثیفه 9 ماه در زندان بمانم بالاخره کارشناس رسمی دادگستری تحویل قسمتی از کالا ها و چک و واریز کمترشکات را اعلام کرد و بازپرس قرار منع تعقیب زد و و من ازاد شدم
حال به من راهنمایی کنید تحت چه عناوینی از ایشان بخاطر موارد ذیل شکایت کنم ؟
1-کتمان کردن داشتن چک از من
2-کتمان گرفتن قسمتی از کالاها از من
3-نشان دادن واریز دیگران بعنوان طلب خود

وضعیت: باز (پاسخ رایگان)
مهارت: موارد متفرقه
5 پاسخ
2,023 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۰۲:۳۷