شرکتی در قبال خرید پیش فاکتور داده و ارزش افزوده ازمن گرفته ولی به اداره دارایی اعلام نکرده است واز دادن فاکتور رسمی امتناع می کند تحت چه


از شرکتی به مدت یکسال برای فروشگاه خرید انجام می دادم و ارزش افزوده فاکتور از اینجانب می گرفت در اخر سال به اداره مالیات فاکتورها را ارائه دادم اعلام کردند که بالای فاکتورها گرچه مهر شرکت دارد و داخل ان ارزش افزوده قید شده ولی در فاکتور پیش فاکتور قید شده واین فاکتورها ارزش ندارد باید حتما فاکتور رسمی داده شده باشد به دفتر شرکت رفته و اعلام نمودم که پیش فاکتورها را به فاکتور تبدیل کنید برای اداره مالیات می خواهم ولیکن 6 ماه است که از اینکار خودداری می کنند و به نظر می رسد ارزش افزوده گرفته شده از من را نیز به اداره مالیات اعلام نکرده اند تحت چه عنوانی از شرکت مذکور به مراجع قضایی شکایت کنم که
1- ملزم به تعویض پیش فاکتور به فاکتور شوند
2- ملزم شوند ارزش افزوده مرا به اداره مالیات اعلام کنند

وضعیت: باز (پاسخ رایگان)
مهارت: تعزیرات حكومتی راجع به كالا وارز
حوزه قضایی: بندرعباس
5 پاسخ
787 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۱۰:۰۱