موضوع دادخواست جهت الزام یک شرکت به بررسی تعداد کالای تحویلی و ارائه رسید انبار تحویلی طبق پیش فاکتور و الزام فاکتور طبق کالای تحویلی


از شرکتی خرید های زیادی داشته ایم ولیکن تعداد کالاهای تحویلی با تعداد درپیش فاکتورها واریزی اختلاف دارد و شرکت مذکور از ارائه رسید انبار و تحویل کالا توسط چه کسی تحویل شده حتی از دادن فاکتور رسمی هم جهت شفاف سازی و اختلاف پیش امده خودداری می کند
موضوع دادخواست جهت الزام یک شرکت به بررسی تعداد کالای تحویلی و ارائه رسید انبار تحویلی طبق پیش فاکتور و الزام فاکتور طبق کالای تحویلی چیست ؟

وضعیت: باز (پاسخ رایگان)
مهارت: موارد متفرقه
5 پاسخ
688 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ۱۶:۱۱