ایجاد مزاحمت ملکی


با سلام بنده ایجاد مزاحمت ملکی از خانم x و آقای y شکایت کرده بودم و طبق مدارک و مستند ، و نظریه کارشناس به نفع بنده صورت گرفته و دادگاه دستور قضایی مبنی بر احضار متهم و تعيين وقت نظارت داده و به خانم x و آقای y احضار جهت آخرین دفاع فرستاده است و در وقت مقرر حاضر به پاسخگویی نشده است و دوباره وقت نظارت به لحاظ ضرورت استماع آخرين دفاع متهم تجدید و وقت تعیین شده است و در آخرین روز حاضر شدند.
و بعد از آن جلسه رسیدگی صادر شده است ابلاغ برای شاکی ، وکیل شاکی ، متهم که در ابلاغیه شاکی موضوع : رسیدگی ، استماع گواهی گواهان ضمن معرفی شهود صادر شده است. منظور از رسیدگی چیست ؟ آیا قاضی نمیتوانست بعد از اخذ آخرین دفاع از متهم رای صادر کند؟ آیا رای به نفع کی صادر خواهد شد؟ شاهد دارم و میبرم ولی اگر شاهد حضور نیابد و بنده در جلسه رسیدگی بگم در صورتجلسه 110 متهم امضا زده و نشان از حضور وی دارد آیا میشود محکوم نمود.
ضمناً زمین زراعی فوق توسط شکایت خانم x از وراث خودش از طریق دادگاه به مزایده گذاشته شده بود و بنده برنده مزایده شده و با پرداخت هزینه سند صادر شده است و خانم x با سو نیت مزاحم همان ملک مزایده میشود.

وضعیت: باز (پاسخ رایگان)
مهارت: موارد متفرقه
2 پاسخ
1,409 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۱۹:۴۲