بدلیل رابطه جنسی در زمان نامزدی دیگر باکره نیستم ونامزدم فوت کرده از چه کسی باید شکایت کنم و تحت چه عنوانی که بتوانم ازدواج خود را ثبت کنم


دختر 18 ساله هستم در روستا که از کودکی در مزارع کشاورزی به خاطر بیماری قطع نخاع پدرم وهزینه های زندگی کارمی کنم ولی درس خوان بوده وامسال دردانشگاه دولتی قبول شده ام کد خدای روستا پسری داشت که بیماری روحی داشت به محض قبولی من در دانشگاه به خانه ما امد و به خانواده پیشنهاد دادکه دختر شما که با وضع شما امکان تامین مخارج در شهر ماندن را ندارد با پسر من ازدواج کند من خانه در شهر دارم و هزینه هایش را هم خودم می دهم من هر چه التماس کردم که نمی خواهم ازدواج کنم خانواده قبول نکرد و گفت پس حق رفتن به دانشگاه نداری به ناچار نامزد کردم تا به دانشگاه بروم و محرمیتی خوانده شد دانشگاه به من خوابگاه نداد و من مجبور شدم در خانه کدخدا در شهر بمانم و تا می شد از پسرش دوری می کردم تا کار یا راهی برای تامین زندگی پیدا کنم متاسفانه یک شب پسر کدخدا مرا در خانه گیر آورد با زور و کتک به من تجاوز کرد با خانواده خودم و کد خدا در مورد این موضوع دعوا کردم ولی آنها گفتن نامزدت هست چند ماه دیگر هم عروسی می کنید موضوع مهمی نیست تجاوز یعنی چه معاشقه کرده است و امر طبیعی است 3روز بعد پسر کدخدا در جاده تصادف کرد و فوت کرد از کدخدا خواستم عقد مرا ثبت کند تا ابروی من حفظ شود وتعهد می دهم مهریه و هیچ چیزی نمی خواهم ولی به من فحش بد بیراه گفت که بخاطر نحسی تو پسرم فوت کرده و باید بی ابرو شوی زجر بکشی و در روستا پخش کرد که این دختر خراب است که من نتوانم در ده بمانم
سوال :با توجه به اینکه بدلیل رابطه جنسی در زمان نامزدی دیگر باکره نیستم برای حفظ ابرو احتیاج دارم ازدواج من ثبت شود چون نامزدم فوت کرده از چه کسی باید شکایت کنم و تحت چه عنوانی که بتوانم ازدواج خود را ثبت کنم ؟

وضعیت: باز (پاسخ رایگان)
مهارت: انکار زوجیت
5 پاسخ
1,373 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۰۶:۰۲