اجازه ورود بعنوان شاکی در پرونده مفتوحه دادسرای شعبه 5 جرائم کارکنان نمی دهند و از تجمیع پرونده کلاهبرداری 86 شرکت علیه من با پرونده دادس


شرکت تولیدی دارم که لوازم اداری تولید می کند که این کالاها شامل ارزش افزوده می شود با 86 شرکت خصوصی قرارداد فروش با تحویل یک ماهه لوازم اداری مورد نیازشان بستم یکی از این شرکتها مدیرعامل ایشان دختر معاون کل ارزش افزوده استان بود سر یک ماه لوازم اداری هر 86 شرکت تامین و برایشان ارسال شد لوازم اداری تحویل گرفتند ولیکن هر 86 شرکت از گرفتن فاکتور رسمی و دادن ارزش افزوده کالا و تسویه کامل فاکتور خودداری کردند پس از تحقیقات بعمل امده معلوم شد معاون کل ارزش افزوده را به جهت ارتشاء وفرار مالیاتی توسط اطلاعات دستگیر و به زندان رفته است و این 86 شرکت خصوصی قسمتی از شرکتهای اقماری ایشان بوده است که به عمد از گرفتن فاکتور رسمی و دادن ارزش افزوده خودداری تا پرونده مالیاتی برایشان باز نشود به حراست اداره مالیات رفتم و از ندادن ارزش افزوده و فاکتور رسمی این 86 شرکت خصوصی توضیح دادم و حراست گفتند پیگیری می کنیم چند روز بعد 86 شرکت بر علیه من ادعای کلاهبرداری و عدم تحویل وسایل اداری زدند و بازپرس استعلامی از اداره مالیات گرفته بود که اینجانب اصلا پرونده مالیاتی ندارم و تاکنون مراودات تجاری نداشته ام وکالایی در کار نبوده و خواستار ابطال قراردادها و رد مال کردند مجدد به حراست اداره مالیات رفتم با خبر شدم رئیس حراست و 4 تن از پرسنل حراست هم توسط اطلاعات دستگیر شدند و پرونده مالیاتی اینجانب از سال 95 مفقود شده و فایلها پاک شده است نامه شکایتی برای ثبت به دبیرخانه اداره مالیات بردم اعلام کردند در حال بررسی اظهارنامه مالیاتی هستیم تا یک ماه دیگر نامه ثبت نمی کنیم وقت ملاقات با رئیس دادگستری گرفتم و موضوع را اعلام کردم که 86 شرکت پرونده کلاهبرداری علیه اینجانب اعلام کردند و منکر تحویل کالا شده انداین 86 شرکت مرتبط با معاون کل ارزش افزوده و دختر ایشان است و مشکوک به فرار مالیاتی هستند و من می خواهم بعنوان شاکی خصوصی در پرونده دادسرای ویژه کارکنان شعبه 5 معاون اداره کل ارزش افزوده شکایت ثبت کنم که با مفقود کردن پرونده مالیاتی و ارسال جواب استعلام خلاف واقع از طرف اداره مالیات به بازپرس پرونده کلاهبرداری 86 شرکت که اینجانب اصلا پرونده مالیاتی ندارم و تاکنون مراودات تجاری نداشته ام وبازپرس طبق ان اعلام کرده کلاهبرداری محرز است نمودند ولیکن من بیش از 200 مشتری دیگر دارم کارگاه تولیدی معلوم است که در حال کار است رئیس دادگستری گفتند شاکی معاون اداره کل ارزش افزوده اطلاعات است و امکان ورود بعنوان شاکی خصوصی در پرونده دادسرای انتظامی جرائم کارکنان دولت امکانپذیر نیست و همچنین تجمیع پرونده کلاهبرداری شما با پرونده کلاهبرداری که کیفرخواست صادر شده بر اساس استعلام اداره مالیات با دادسرای جرائم کارکنان دولت که در مرحله تحقیقات است امکانپذیر نیست همچنین مرا نصیحت کرد که معاون اداره کل ارزش افزوده انسان با نفوذی هست و وکلا بسیار عالی دارد چون پرونده کثیر الشاکی هست مجبوریم حق را به 86شرکت بدهیم پس دنبال این باشم که یکجوری رضایت شاکیها را بگیرم به چند وکیل نیز مراجعه کردم ایشان هم توضیح دادند که پرونده کثیر الشاکی است و معاون ادارکل مالیات ارزش افزوده در اداره مالیات نفوذ دارد در افتادن با ایشان اشتباه است با وکلای پرونده کلاهبرداری صحبت می کنیم و به یک مصالحه میرسیم که رضایت شاکی بگیریم برخی هم قیمت های نجومی وکالت با توجه پیچیده بودن پرونده خواستارشدند ولیکن راهکاری منطقی ارائه نکردند که چگونه از من دفاع می کنن فقط گفتند با نفوذ و روابطی در قوه داریم مشکل حل می کنیم که منطقی نبود
سوال : اجازه ورود بعنوان شاکی در پرونده مفتوحه دادسرای شعبه 5 جرائم کارکنان نمی دهند و از تجمیع پرونده کلاهبرداری 86 شرکت علیه من با پرونده دادسرای جرائم کارکنان معاون اداره مالیات هم خودداری می کنن راهکار عملی دفاع از خودم چیست ؟

وضعیت: باز (پاسخ رایگان)
مهارت: کلاهبرداری
5 پاسخ
619 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۰۹:۴۱