ایا دادگاه تجدید نظر ضمن رسیدگی نسبت به انچه تجدید نظر خواهی شده موظف به تخلفات انتظامی وقانونی در پرونده را به مراجع قانونی گزارش کند ؟


همانطور که می دانید ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده‌است، رسیدگی می‌کند
متشاکی عنه در مورد اتهام کلاهبرداری دادخواست تجدید نظر زده و طبق قانون فقط نسبت به مورد تجدید نظر خواه یعنی رد کلاهبرداری رسیدگی می کند
سوال
1- سوال الف -کدام تخلفات انتطامی و موارد قانونی داخل پرونده به شرح 14 مورد فوق الذکر در این دادگاه تجدید نظر که به مورد کلاهبرداری رسیدگی می کند ادله اثبات رد کلاهبرداری و قابل رسیدگی و مورد توجه قرار می گیرد لطفا توضیحات با شماره انرا اعلام بفرمائید ؟
2- 85 صفحه از پرونده شماره گذاری شده مفقود است و در پرونده نیست
3- پیوست شکوائیه شکات مفقود و در پرونده نیست
4- برای تعدادی ازشاکیان داخل پرونده در کیفر خواست بدون توضیحی اظهار نظر نشده و انگار وجود نداشتند
5- داشتن جواز کسب متشاکی عنه مرتبط با فعالیت و اسناد مالیاتی که نشان از تجارت در فعالیت مرتبط با اتهام کلاهبرداری و دادن ارزش افزوده ان می باشد
6- داشتن قرارداد فی مابین که به امضای متشاکی عنه و شکات رسیده است در ضم پرونده موجود است
7- چک حسن انجام کار ضمن شرط عقد در قرارداد و وجه التزام که در صورت تخلف یا عدم انجام تعهدات دو طرف مشخص شده است
8- مراودات مالی چند ساله شامل واریز و پرداخت فی مابین شاکی و متشاکی عنه طی یک تا چند سال
9- استفاده از کارشناس رسمی دادگستری که کارمند رسمی یک شرکت خصوصی است که متشاکی عنه از این شرکت خصوصی خرید داشته و واریزها به شرکت خصوصی و فاکتورهای خرید از شرکت خصوصی ضمیمه پرونده است و کارشناس رسمی کارمند شرکت خصوصی ذینفع انرا کتمان کرده است
10- عدم ارسال جداول واریز و پرداخت شکات و متشاکی عنه از طرف بازپرسی در زمان ابلاغیه اعتراض به نظر کارشناسی در ثنا که اعتراض متشاکی عنه بعد از امکان دسترسی به پرونده شد
11- با وجود اعتراض از ابتدا تشکیل پرونده به اینکه باید در قرار کارشناسی قراردادها لحاظ شود و بررسی قرارداد ها و چکها وواریز و پرداختها فی مابین شکات و متشاکی عنه و کالا تحویل شده با توجه به قرارداد انجام بپذیرد لحاظ برسی قراردادها در قرار کارشناسی بازپرس خودداری شده است
12- بارها اعلام شده با لحاظ کالاهای تحویل شده به شکات واریز متشاکی عنه بیش از پرداخت شکات بوده ولیکن از لحاظ مبلغ کالاهای تحویلی طبق قرارداد در کارشناسی خودداری شده است
13- شکات علاوه بر شکایت کیفری چکهای حسن انجام کار را با کتمان قرارداد تاریخ زده و برگه و اجرائیه چک گرفته به صورت موازی با دادگاه کیفری
14- تلقی کردن این پرونده که یک امر حقوقی است به امر کیفری
15- گزارش خلاف واقع بدون گرفتن استعلام از اداره ثبت شرکتها به عضو بودن متشاکی عنه در یک شرکت خصوصی که صحت ندارد و مدارک روزنامه رسمی عدم عضویت ضم پرونده شده است
16- جلب متشاکی عنه با بهانه ماده 180 ایین دادرسی کیفری و عدم ابلاغ فوری قرار وثیقه به ایشان و ابلاغ ان بعد از یک ماه گذشتن از تاریخ قرار وثیقه
لطفا طبق موارد بالا سوالات الف و ب ذیل را پاسخ دهید
سوال الف -کدام تخلفات انتطامی و موارد قانونی داخل پرونده به شرح 14 مورد فوق الذکر در این دادگاه تجدید نظر که به مورد کلاهبرداری رسیدگی می کند ادله اثبات رد کلاهبرداری و قابل رسیدگی و مورد توجه قرار می گیرد لطفا توضیحات با شماره انرا اعلام بفرمائید ؟

سوال ب- ایا دادگاه تجدید نظر ضمن رسیدگی به اتهام کلاهبرداری موظف است تخلفات و موارد نقض قانونی ارائه شده توسط قاضی و کارشناس یا بازپرس را به مراجع قانونی گزارش کند یا مسئولیتی در این موضوع ندارد؟

بطور مثال : در مورد مفقودی 85 برگ شماره گذاری داخل پرونده یا مفقودی پیوست شکوائیه یا عدم ابلاغ فوری قرار وثیقه به زندانی و ابلاغ ان بعد از یک ماه گذشتن از تاریخ قرار وثیقه باید تخلف را به مراجع مربوطه گزارش کند ؟

وضعیت: باز (پاسخ رایگان)
مهارت: صلاحیت محاکم حقوقی
5 پاسخ
614 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۱۴:۴۴