یک مؤسسه حقوقی در یک شهر دورافتاده مرزی اقدام به مطالبه چک تضمین قرارداد کار کارگران می‌کند تا جلوگیری از شکایت آنها از اخراج کارفرما


یک مؤسسه حقوقی در یکی از شهر‌های مرزی دورافتاده چک‌های که زیر 100 میلیون جهت تضمین قرارداد کار استان‌های دیگر که کارفرما از کارگران می‌گیرد که اکثرا خالی از وجه هستند و برگه نشده را از اشخاص (کارفرما) می‌گیرد و با دو امضا به اسم یکی از مؤسسین مؤسسه حقوقی چک را در شهر محل مؤسسه حقوقی برگه کرده و در شورای حل اختلاف بدون اعلام قرارداد کار که چک تضمین است مطالبه می‌کند البته داخل چک نوشته چک تضمین قرارداد است و اگر مبلغ چک بالای 20 میلیون باشد فقط 20 میلیون آن را فعلان مطالبه می‌کند که شورای حل اختلاف بتواند آن را مطالبه کند و شخص به‌واسطه دوری مسافت و عدم تمکن مالی (اکثر کارگران تمکن مالی ندارند) امکان حضور ندارد محکوم به پرداخت چک و با اجرای احکام کلیه حساب‌های شخص بسته می‌شود و شخص حتی اگر چک تضمین باشد و بخواهد خیانت‌درامانت چک بزند باید در محل برگه شدن چک خیانت‌درامانت بزند که هزینه و رفت آمد به آن شهر مرزی بسیار زیاد است و از این اهرم کارفرمایان برای اخراج کارگران و جلوگیری ایشان در اداره کار می‌کنند
سؤال 1: ایا شورای حل اختلاف می تواند یک چک بالای 20 میلیون را اگر برگه کننده چک فقط 20 میلیون انرا فعلان مطالبه کند حکم صادر کند ؟

سؤال 2: در چک نوشته شده تضمین قرارداد و شماره چک هم در قرارداد قید شده ایا با وجود که چک تضمین قرارداد است باز هم شورای حل اختلاف می تواند بدون در نظر گرفتن نوشته شدن تضمین قرارداد رای مطالبه چک را بدهد
سؤال 3- ایا امکان شکایت از طرف دیگر قرارداد (کارفرما )به جرم خیانت در امانت چک تضمین در محل قرارداد وجود دارد یا باید از اشخاص موسسه که چک را برگه کرده شکایت خیانت در امانت کرد و انهم در محل موسسه حقوقی باید شکایت خیانت در امانت صورت گیرد ؟


وضعیت: باز (پاسخ رایگان)
مهارت: مطالبه وجه چک
حوزه قضایی: تهران
5 پاسخ
525 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۸:۳۶