تقسیم ارث


با سلام . یک سوال در مورد رای صادر شده دادگاه عمومی حقوقی دارم اگه توضیج بدید که منظور از رای زیر دقیقا چی هست ممنون میشم. ما یک خانه که از پدر به ارث رسیده داریم که قرار بود دادگاه با توجه به شکایت یکی از وراث برامون بفروشه حالا دادگاه بعد از استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک رای زیر رو صادر کرده:

" با توجه به اینکه مطابق پاسخ استعلام دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک ... ملک پلاک ثبتی موضوع دستور فروش به اسم مورث اصحاب دعوی به ثبت رسیده است اما تا کنون تصمیم اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص غیر قابل افراز بودن ملک ثبتی مذکور با عدم درخواست مالکین مشاعی مشخص و معین نشده است فلذا دادگاه دعوی با کیفیت مطروح را از قابلیت استماع قانونی برخوردار ندانسته و نتیجتا به استناد مفهوم مخالف مواد 4 از قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9 آئین نامه قانون مزبور و ماده 2 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی قرار عدم استماع در موضوع درخواست را صادر می کند

وضعیت: بسته (پاسخ رایگان)
مهارت: افراز ملک
5 پاسخ
3,382 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۸:۲۰