تصرف عدوانی


من و شریکم سر تقسیم آپارتمان یعنی سر کدام طبقه باشیم مشکل خوردیم و ایشان اموال من را وقتی سفر بودم از داخل آپارتمانی که در تصرف من بوده با باز کردن قفل در خارج کرده و به آپارتمان دیگر بوده و چیده طوری که انگار من آنجا بودم. آپارتمانی که ساختیم تفکیک نشده بنابراین من سند تفکیکی برای اینکه ثابت کنم در کجا بودم ندارم من فقط طبقه اول بودم و شریکم طبقه دوم اما بعدا ایشان گفت من برم دوم ایشان بیاید اول که من دیگر قبول نکردم چون داخل طبقه هزینه کرده بودم و حالا اموال من را از طبقه اول برده دوم قفلها را هم جابجا کرده. میخواهم بدانم با توجه به اینکه تصرفات من دو سال در آن طبقه بوده و با توجه به اینکه سند تفکیکی هم نداریم اما در حد عکس و شاهد و این چیزها میتوانم ثابت کنم کدام طبقه بودم آیا تصرف طبقه ای که من در آن بودم مصداق تصرف عدوانی است؟ آیا کیفری است یا حقوقی؟ من طی چه دادخواستی میتوان تقاضای برگشت به طبقه قبل را بکنم؟

وضعیت: بسته (پاسخ رایگان)
مهارت: تصرف عدواني
7 پاسخ
2,547 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ ۱۸:۲۶