تصحیح اشتباه دادگاه تجدیدنظر


با سلام. قاضی دادگاه تجدیدنظر بدلیل عدم پرداخت 5% از هزینه کارشناسی دستور توقف رسیدگی می دهند و در حکم خود اشاره می کنند که این حکم مانع از اجرای حکم بدوی(که به نفع تجدیدنظر خوانده بوده) نخواهد بود. ایشان بعد از این حکم و با پرداخت 5% هزینه قبول می کنند که کارشناسی انجام شود. نظریه کارشناسی کاملا به نفع تجدیدنظر خواه اعلام می شود. اما قبل از رسیدگی به نظریه توسط قاضی، تجدیدنظر خوانده پیگیری می کنند و حکم بدوی را که خلع ید بوده را اجرا می کنند. قاضی چطور می تواند اشتباه خود را تصحیح کند؟

وضعیت: باز (پاسخ رایگان)
مهارت: جلب نظر کارشناس
1 پاسخ
1,001 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۲۱:۵۳