تخلیه اپارتمانسلام
من و برادر و خواهرم یک ساختمان مشاع موروثی داریم.ساختمان دارای چهار طبقه مجزا و مستقل میباشد ولی یک سند قدیمی دارد که نزد من میباشد. برادر و خواهرم تمام طبقات ساختمان را اجاره داده اند و بدون هماهنگی و اجازه من اجاره نامه تنظیم نموده اند. سریعترین راه برای تخلیه مستاجرین طبقات که فاقد اجاره نامه صحیح هستند چیست؟( زیرا من اجاره نامه را امضا نکرده ام). ایا میتوانم از طریق مجتمع شورای حل اختلاف موضوع را پیگیری نمایم. از طریق دادگاه که بنظر طولانی و زمان بر می باشد چطور؟

وضعیت: بسته (پاسخ رایگان)
مهارت: دستور تخلیه
3 پاسخ
5,151 بازدید
تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۰۹:۴۵