زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مشاور
آدرس: تهران
موبایل: ۰۹۱۲

تخصص ها

خانواده

املاک

معاملات

اجاره

ارث - وصیت

امور حسبی

شرکت

تجاری

جرایم

تعزیرات

شهرداری

بیمه

کار

دادرسی

همه تخصص ها

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تعداد وکلا در دفتر: 1 وکیل