زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

ش پروانه:20586
تحصیلات :کارشناس ارشد
آدرس: کرمانشاه میدان شهرداری سابق خ معلم غربی مجتمع معلم
کدپستی: 6716915617
تلفن: 08337212795
موبایل: 09183565609
پاسخگویی آفلاین حداکثر در 12 ساعت

شما با طرح سوال، "شرایط اشتراک کاربران" را قبول می کنید.

تخصص ها

ارث - وصیت

شرکت

تجاری

بیمه

سایر مقررات

همه تخصص ها

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تعداد وکلا در دفتر: 1 وکیل
شماره پروانه: 14256