زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
آدرس: زنجان .شهرستان خدابنده
تلفن: 09351495341
پاسخگویی آفلاین حداکثر در 2 ساعت

شما با طرح سوال، "شرایط اشتراک کاربران" را قبول می کنید.

تخصص ها

جرایم

همه تخصص ها

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: کارشناسی
تعداد وکلا در دفتر: 1 وکیل