زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

شماره پروانه 12255 تاریخ اخذ 1384
آدرس: ایستگاه مترو شریعتی بن بست یاس پ3 و 5
موبایل: 09121859849

تخصص ها

املاک

معاملات

ارث - وصیت

تجاری

قاچاق

ثبت

مالیات

بیمه

کار

دادرسی

اجرا

متفرقه

بین الملل

داوری

مراجع

سایر مقررات

همه تخصص ها

سایر اطلاعات

مدرک تحصیلی: دکتری
تعداد وکلا در دفتر: 3 وکیل یا کمتر
شماره پروانه: 12255
وب سایت: Www.yusoofkhalaj.ir
وبلاگ: Josephkhalaj