زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

اجرت المثل ایام زوجیت

۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ۲۱:۲۲ | 1,223 بازدید

طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح موادی از مقررات طلاق مطالبه اجرت المثل طی شرایطی امکان پذیر می باشد که عبارتند از :

ادامه مطلب